Ulice na slovo m, Pljevlja

Marka Miljanova
Mila Peruničića
Mirka Pejatovića
Miša Cvetkovića
Mojkovačka
Moše Pijade